[lbo-talk] From Nitzan & Bichler: "The Gods Failed, The Priests Lied" (in Hebrew)

Jonathan Nitzan nitzan at yorku.ca
Fri May 25 20:41:43 PDT 2007


Nitzan, Jonathan, and Shimshon Bichler. 2007. "The Gods Failed, the Priests Lied." (האלים הכזיבו, הכוהנים כיזבו) Hebrew. Montreal and Jerusalem (May), pp. 1-10.

ABSTRACT

העולם של היום הוא עולם קפיטליסטי. יתר על כן, הוא עולם של קפיטליזם יציב. המשטר הקפיטליסטי ניצח והסדר הקפיטליסטי הושלט בכל מקום בעולם. הקפיטליזם מתגלה יום-יום ישירות באמצעות המחיר. הנתינים בעולם מתוודעים אל הסדר ולומדים את השיטה באמצעות שלל המחירים, מורכבותם ויחסיהם – מגלגולי הקיום ועד לציווי השליטים.

משטר מבוסס על אמונה, ומשטר יציב מבוסס על אמונה יציבה של הנתינים. האמונה המרכזית השוררת במשטר הקפיטליסטי היא האמונה במחירים. המחירים פורשים את המציאות הקפיטליסטית כמות שהיא: ישירות וללא פשרות. המציאות נישאת על גלי המחירים. אלה מתנודדים מעלה-מטה. הם נעים במסלולים חרישיים, במקצבים משתנים. הם נתונים לכוחות מסתוריים, אחוזים בגחמות חולפות.

השינויים במחירים, תנודותיהם, מגמותיהם, קצבם ויחסיהם – אלה הם מרכז ההוויה הקפיטליסטית. הם האמת. מי שיודע לאחוז באמת, לרדת אל חקרה ולהבין את צפונותיה, הוא המאמין הזוכה. הוא האדם שהשכיל לדעת את סוד ההוויה, לרדת אל תהומותיה. הוא נזר הבריאה החדש: המיליארדר התבוני

המחירים הם האמת; ומפרשיה של האמת הם הכוהנים הגדולים של האמונה. מדע הכלכלה הוא מעוז האמונה של הסדר הקפיטליסטי ומדעני הכלכלה הם כוהני האמונה. הם יודעי האמת. הם פרשני המחירים.

אלא שהאלים חמדו להם לצון והיתלו בכוהנים...

FULL TEXT http://bnarchives.yorku.ca/230/

----------------------------------------------------------------------------------------- Jonathan Nitzan

Political Science York University 4700 Keele St. Toronto, Ontario, M3J-1P3 Canada Voice: (416) 736-2100, ext. 88822 Fax: (416) 736-5686 email: nitzan at yorku.ca website: http://bnarchives.net -----------------------------------------------------------------------------------------More information about the lbo-talk mailing list